Dziecko nie mówi. Dlaczego? Czy i kiedy zacznie mówić?

Informacje

Temat szkolenia Dziecko nie mówi. Dlaczego? Czy i kiedy zacznie mówić?
Prowadzący prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 21.11.2020 - 22.11.2020
Il. godzin 13 h
Nabór Zamknięty
Koszt 500 zł

Opis

"Dziecko nie mówi. Dlaczego? Czy i kiedy zacznie mówić?"

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, 13h

Program:


- Do kiedy czekać, aż dziecko samo zacznie mówić? Wieloczynnikowa teoria niemówienia.
- Prosty opóźniony rozwój mowy czy SLI?
- Autyzm czy niedorozwój rozwoju intelektualnego?
- Afazja dziecięca
- Zaburzenia słuchu
- Mutyzm wybiórczy 
- Zaburzenia zachowania oraz mowy
- Badanie dziecko niemówiącego
- Podejście behawioralne i natawistyczne  do opóźnionego rozwoju mowy
- Ocena programów wczesnej stymulacji rozwoju języka. Co można a czego nie można zmienić?
- Jak przekazywać informacje i współpracować z rodziną?

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: DZIECKO + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 6.11.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-