Co ma ucho do gadania.

Informacje

Temat szkolenia Co ma ucho do gadania.
Prowadzący mgr Magda Mazur
Termin 17.10.2020 - 17.10.2020
Il. godzin 10 h
Nabór Otwarty
Koszt 380 zł

Opis

"Co ma ucho do gadania"

Prowadząca: mgr Magdalena Mazur –, surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała entuzjastka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, administrator grupy „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”, jeden z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska, wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych, dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.


10 godz. dydaktycznych - 10.00-17.30

 

Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, studenci logopedii.

Program:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • Jak słyszymy – anatomia i fizjologia ucha.

 • Pierwotne i wtórne czynniki uszkadzające słuch – wywiad z rodzicem/opiekunem pacjenta: prenatalny, okołoporodowy, postnatalny. Czynniki mogące uszkodzić słuch pacjenta, analiza dokumentacji medycznej.

 • Rodzaje niedosłuchów.

 • Rozwój mowy dziecka z niedosłuchem.

 • Współzależność niedosłuchu z wadami zgryzu.

 • Słów kilka o protezach słuchu: aparaty słuchowe, implanty ślimakowe.

 • Grupa pacjentów szczególnie narażona na problemy ze słuchem – przykłady i ich specyfika.

 • Chroń swój słuch – możliwe sytuacje uszkadzające słuch i sposoby ich profilaktyki.

 • Mowa czynna bierna– zaburzona artykulacja głosek w przypadku niedosłuchu.

 • Słuch – własne wyniki badań otoskopem, tympanometrycznych i audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.

 • Współpraca ze specjalistami

 • Opracowywanie informacji po badaniach


II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

 • Co powinien wiedzieć logopeda o badaniach słuchu i interpretacji ich wyników – demonstrowanie badań na własnym sprzęcie diagnostycznym:

 • Otoskop prawdę Ci powie – jak poprawnie wykonać badanie otoskopem i zinterpretować jego wynik. Uczestnicy szkolenia uczą się wykonywania badania w parach.

 • „Piramidy” tympanometrii – co mówią nam wyniki badania tympanometrycznego – wykonanie badania uczestnikom szkolenia z wydrukiem jego wyników.

 • Tajemnicze skróty dB i Hz – audiogram, demonstracja badania, analiza i interpretowanie wyników.

 • Dla kogo audiometria obrazkowa – demonstracja badania.

 • Co z tym bananem? – Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o paśmie dźwięków mowy ludzkiej.

 • Co to za słupki? – nauka interpretowania wyników otoemisji akustycznej.

 • Nie taki ABR straszny – analiza badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (od ang. auditory brainstem response)

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.
 

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: CO MA UCHO + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach oraz mailowo przed szkoleniem.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 2.10.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-