Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska.

Informacje

Temat szkolenia Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska.
Prowadzący dr Marzena Machoś
Termin 06.09.2020 - 06.09.2020
Il. godzin 8 h
Nabór Zamknięty
Koszt 410 zł

Opis

"Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska".
 
dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.
 

Cel: Doskonalenie umiejętności łączenia rozwoju ruchu, mowy i ciekawości dziecka. Nabycie wiedzy na temat form zabawy, zmierzającej do wywołania pierwszych dźwięków i zachęcenia niemówiącego malucha do mówienia.

Kto: Logopedzi pracujący z małym dzieckiem niemówiącym (autyzm, upośledzenie umysłowe, alalia), Terapeuci pracujący w ramach wczesnej interwencji, Rodzice dzieci, u których przyswajanie języka nie przebiega zgodnie z normą

Program:

  1. Co to jest Guguhopla? Założenia techniki łączącej ruch, zabawę i wokalizację pierwszych samogłosek.
  2. Zacznij od bazy – bazowe umiejętności komunikacyjne a budowanie kontaktu z niemówiącym dzieckiem.
  3. Guguhopla dla niemowlaka- stymulacja dźwiękami w czasie codziennych czynności pielęgnacyjnych. Dialog wokaliczny.
  4. Guguhopla dla niemówiącego malucha – propozycje aktywności mobilizujących do produkcji pierwszych dźwięków.
  5. Wykorzystanie w terapii przedmiotów codziennego użytku (piłka, kocyk, papier toaletowy zamiast drogich pomocy). Propozycje zabaw z rodzicami.
  6. Zabawa z piłkami (samogłoski plus sekwencje ruchów).
  7. Zabawa z kocem (samogłoski plus sekwencje ruchów).
  8. Samogłoska „totalna” – połączenie dźwięku, obrazu graficznego, gestu i konkretnej zabawy. Nauka dokonywania wyboru, gdzie dźwięk symbolizuje wykonywaną czynność.
  9. Samogłoska plus rozumienie – oznaczenie nazw czynności dźwiękiem samogłoskowym. Zabawa z nazywaniem.
  10. Od samogłoski do zdania. Komunikacja totalna (obrazek, gest, litera, dźwięk).

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 zł, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: Gguguhopla + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 22.08.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-