Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej.

Informacje

Temat szkolenia Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej.
Prowadzący prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Termin 22.08.2020 - 23.08.2020
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 450 zł

Opis

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS w Lublinie
 
"Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej"
 
Program 16 h dyd.
 
1. Całościowe zaburzenia rozwojowe w świetle najnowszych badań
2. Wczesne objawy autyzmu w sferze psychomotorycznego rozwoju dziecka –
rozpoznawanie ryzyka autyzmu
3. Spektrum zaburzeń autystycznych – objawy w sferze wegetatywnej, motorycznej,
sensorycznej, emocjonalno-społecznej, językowo-komunikacyjnej i poznawczej;
typologia zaburzeń autystycznych
4. Ocena dziecka z zaburzeniami rozwoju na potrzeby diagnozy logopedycznej,
techniki i narzędzia diagnostyczne
5. Różnicowanie spektrum zaburzeń autystycznych względem innych zaburzeń
rozwojowych
6. Opisy przypadków (zespół Retta, zespół Aspergera, zaburzenie dezintegracyjne – zespół
Hellera, autyzm atypowy, sprzężone zaburzenia mowy w autyzmie)
7. Cele i metody terapii logopedycznej w przypadku dzieci z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi – kryteria wyboru
8. Dyrektywne i niedyrektywne metody terapii zaburzeń autystycznych – możliwości
i ograniczenia
9. Miejsce terapii logopedycznej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w
systemie wielospecjalistycznych oddziaływań, zasady współpracy logopedy z
rodziną dziecka autystycznego
10. Potrzeby i możliwości terapeutyczno-edukacyjne dziecka ze spektrum zaburzeń
autystycznych.

 

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Autyzm Panasiuk + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach oraz mailowo przed szkoleniem.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 7.08.20

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Adres: Przedszkole nr 190, oś. B. Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw i garaży, przed wejściem szpaler wysokich tui; blisko basenu Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego (z przyst. kierować się na "Biedronkę" i dalej do SP 34) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis) lub autobusy z miasta (na przystanek Strugarka) nr 174, 191, 187, 146.

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą. To ważna informacja dla taxi oraz gdy wpisujemy adres do GPS - wpisać ul.Strugarka).

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka z logo Mega Szkolenia :)