Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce.

Informacje

Temat szkolenia Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce.
Prowadzący mgr Aleksandra Stojak
Termin 10.10.2020 - 10.10.2020
Il. godzin 6 h
Nabór Zamknięty
Koszt 290 zł

Opis

Prowadząca: Aleksandra Stojak - protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykladowca.

9.00 - 15.00

Program:

I.

1. Fizjologia narządu słuchu.

2. Rodzaje i stopnie niedosłuchów.

3. Lokalizacja niedosłuchów na schemacie ucha.

4. Rozwój reakcji słuchowych u dzieci - siatka rozwojowa.

II.

1. Klasyfikacje niedosłuchów - dostepna terminologia audiologiczno-logopedyczna.

2. Etiologia uszkodzeń w poszczególnych rodzajach niedosłuchów.

3. Niedosłuchy w zespołach genetycznych.

4. Praktyczny podziała badań słuchu u dzieci.

III.

1. Omówienie dostępnych badań słuchu u dzieci: rodzaje, wyniki (siatki, audiogramy, fale), normy

2. Filmy diagnostyczne - jak wyglądają poszczególne badania słuchu u dzieci. Przygotowanie dziecka, inwazyjność badania.

3. Na jakie badanie należy skierować dziecko w poszczególnych trudnościach rozwojowych? - umiejętność doboru badania słuchu do konkretnego przypadku dziecka.

IV.

1. Odczytywanie audiogramów, tympanogramów, interpretacja wyników badań w ujęciu logopedycznym.

2. Dalsze postepowanie terapeutyczne w zalezności od wyniku badania słuchu u dziecka.

Uwagi

Ostatni raz w tej promocyjnej cenie!

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: SŁUCH październik + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto do 25.09.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Nabór na to szkolenie otwieramy 1.05.20

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-