Metody terapeutyczne w postępowaniu z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie

Informacje

Temat szkolenia Metody terapeutyczne w postępowaniu z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie
Prowadzący dr Izabela Krauze
Termin 25.01.2014 - 26.01.2014
Il. godzin 13 h
Nabór Zamknięty
Koszt 350 zł

Opis

Uczestnicy : psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, specjaliści pracujący w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i jego rodziną.

Cele kształcenia:

Ogólne: zdobycie wiedzy I umiejętności w zakresie pracy terapeutyczno-pedagogicznej z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie I jego środowiskiem wychowawczym.

Szczegółowe :

- zapoznanie się z procesem przygotowywania oddziaływań terapeutycznych wobec konkretnego przypadku
 
- umiejętność doboru metod diagnozowania zaburzeń emocjonalnych dziecka 

- umiejętność doboru metod terapeutycznych, uwzględniających możliwości dziecka I jego środowiska 

Treść zajęć:

Pojęcie normy I patologii w rozwoju człowieka. 1h

Klasyfikacja zaburzeń dziecięcych. Systemy diagnozy.  1h

Analiza zachowań dzieci z opinią trudnych, zaburzonych, spatologizowanych, jako objawów zaburzeń emocjonalnych.  2h

Metody diagnozowania dziecka – obserwacja fotograficzna, analiza wytworów dziecięcej aktywności , wywiad środowiskowy - rysunek, bajka, wypowiedzi werbalne itp. 3h

Terapia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi – znaczenie symbolu w terapii sztuką, zabawie tematycznej, psychorysunku.  3h

Budowa indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych dla dzieci zaburzonych w rozwoju emocjonalnym, w oparciu o uwarunkowania środowiskowe. 3h


Forma zajęć : seminarium, warsztaty.

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 zł, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao   35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

W tytule przelewu: Emocje + imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-