Regulamin szkoleń i warsztatów w serwisie internetowym "Mega Szkolenia"

NODN "Mega Szkolenia" posiada akredytację

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.2.46.2024

Naszym celem jest organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów doskonalenia dla logopedów wszystkich specjalności, psychologów, pedagogów i nauczycieli.

  • szkolenia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z całej Polski i z zagranicy
  • zakres tematyczny oferowanych szkoleń jest szeroki i na najwyższym poziomie merytorycznym
  • szkolenia realnie podnoszą kwalifikacje osób uczestniczących w warsztatach i wzbogacają warsztat pracy w praktyczne umiejętności

 

1-go maja otwieramy nabór na szkolenia wrzesień-grudzień,

1-go października otwieramy nabór na szkolenia styczeń- czerwiec

***

UWAGA! OD 1.01.2020 każdy kto chce otrzymać fakturę za szkolenie i prowadzi działalność gospodarczą musi podać NIP. Pozostałe Osoby otrzymają paragon.
Po wystawieniu paragonu nie będzie już możliwości wystawienia faktury (dotyczy czynnych płatników podatku VAT).
Kto nie prowadzi działalności a chce otrzymać fakturę, musi zgłosić i będzie to faktura imienna.

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki 100 zł w przypadku szkoleń z Prelegentami z Polski lub 200 zł w przypadku szkoleń z Prelegentami z zagranicy. Brak wpłaty w ciągu 4 dni kalendarzowych oznacza Państwa rezygnację ze szkolenia (szkolenia on-line i webinary płatne w całości przy zapisie).

W formularzu w kratce "inne" należy podać datę i miejsce urodzenia.

§ 2

Po rejestracji, automat prześle informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. Prosimy nie odpowiadać na wiadomości z automatu. 

§ 3

Dotyczy szkoleń z Prelegentami z Polski.

Pełne wpłaty należy uiścić najpóźniej 15 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową bez możliwości zwrotu zaliczki.

§ 3 a (wchodzi w życie z dn. 7.08.19)

Dotyczy szkoleń z Prelegentami z zagranicy:

Pełne wpłaty należy uiścić najpóźniej 31 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową bez możliwości zwrotu zaliczki.

§ 4

W przypadku nieprzewidzianej sytuacji po naszej stronie (np. choroba Prowadzącego), szkolenie zostanie przełożone na inny termin. Uczestnikom, którzy po powiadomieniu o zaistniałym fakcie nie będą chcieli skorzystać z późniejszego terminu, wpłaty zostaną zwrócone w całości.

§ 5 (wchodzi w życie z dn. 30.12.22)

Dotyczy szkoleń z Prelegentami z Polski.

Gdy Państwo rezygnują ze szkolenia (konieczne powiadomienie nas na piśmie lub e-mail) 

a) na 16 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłaty w całości.

b) na 15 do 8 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłatę umniejszoną o 100 zł jako pokrycie kosztów organizacyjnych.  

c) na 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem - zwracamy 50% wartości szkolenia.

d) niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie 6 dni przed szkoleniem (i mniej)  - wpłat nie zwracamy

§ 5 a (wchodzi w życie z dn. 7.08.19)

Dotyczy szkoleń z Prelegentami z zagranicy.

Gdy Państwo rezygnują ze szkolenia (konieczne powiadomienie nas na piśmie lub e-mail) 

a) na więcej niż 31 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłaty w całości.

b) na 30 do 20 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłatę umniejszoną o 200 zł jako pokrycie kosztów organizacyjnych.  

c) na 19 do 15 dni kalendarzowych przed szkoleniem - zwracamy 50% wartości szkolenia.

d) niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie 14 dni przed szkoleniem (i mniej) - wpłat nie zwracamy

§ 6

Nocleg i wyżywienie Uczestnicy pokrywają sami. Organizator zapewnia przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka).

§ 7

Czas szkoleń podany jest w godzinach dydaktycznych. Czas szkoleń on-line i webinarów podany jest w godzinach zegarowych. Szczegóły szkoleń (miejsce, czas itp.) wysyłamy mailem zbiorczym 2 tygodnie przed szkoleniem.

§ 8

NODN "Mega Szkolenia" jako Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przekazywane na szkoleniach. Wszelkie materiały ze szkoleń przygotowują Prowadzący.

§ 9

Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń, szkoleń on-line i webinarów bez zgody Prowadzącego.

§ 10

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że podane przeze mnie dane podczas rejestracji uczestnika kursu/szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą.

 

§ 11

Akceptacja naszego regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 11 (wchodzi w życie z dn. 01.01.22)

Faktury za szkolenie Uczestnicy otrzymują w dniu szkolenia.

 

 

Polityka prywatności Mega Szkolenia

Obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

W związku z powyższym przesyłam Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawach przysługujących Państwu w związku z korzystaniem z naszych usług.

Administratorem danych osobowych jest Mega Szkolenia Aneta Kiepiela-Koperek, ul.Widłakowa 12, 61-680 Poznań,  REGON: 631226655, NIP: 843-117-09-23

Jako Administrator danych osobowych informuję, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:

·  realizacji Państwa zamówień,

·  wsparcia obsługi Klienta,

·  marketingowych (po uprzednim udzieleniu zgody)

·  wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są np.: księgowość, firmy kurierskie, firmy windykacyjne.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, po czym zostaną zanonimizowane, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Aneta Kiepiela-Koperek, 506 171 767, megaszkolenia@wp.pl

 

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 

 

Dziękuję, że odwiedziła Pani/Pan stronę Mega Szkolenia. Na wstępie chcę poinformować Panią/Pana, że na stronie, której właścicielem jest NODN "Mega Szkolenia" Aneta Kiepiela-Koperek, zbierane są i przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegam Pani/Pana praw i w jaki sposób mogą Państwo ich dochodzić.

Definicje

Administrator - NODN "Mega Szkolenia" Aneta Kiepiela-Koperek – firma z siedzibą w Poznaniu (61-680) przy ul. Widłakowej 12, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Poznania, 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17, REGON 631226655, NIP 843-117-09-23

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez Mega Szkolenia pod aktualnym adresem www.mega-szkolenia.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Pani/Pan – osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie na szkolenie lub jeśli kiedykolwiek zostaną wprowadzone nowe usługi w Serwisie, korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rejestracja – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli rejestruje się Pani/Pan w Serwisie jako Użytkownik szkolenia, Mega Szkolenia przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć dane, które dobrowolnie podaje Pani/Pan w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji na szkolenie, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Pani/Pana Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

·                     rekrutacji Uczestników na szkolenia

·                     marketingowych NODN "Mega Szkolenia" – by informować Panią/Pana o szczegółach szkolenia na które się Pani/Pan zarejestrowała/ł, o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu.

2. Rejestracja w Serwisie

Gdy zdecyduje się Pani/Pan na rejestrację na szkolenie w Serwisie, musi Pani/Pan  podać dane niezbędne do zarejestrowania się na szkolenie (imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon).

Ponadto w celu pełnej realizacji usługi może, Pani/Pan podać dodatkowe informacje, za pomocą których uzupełni Pani/Pan swoje dane (stanowisko, adres, dane do otrzymania faktury). Takie dane możemy w każdej chwili usunąć, gdy zostaniemy o tym poinformowani wysyłając wiadomość na adres info@mega-szkolenia.pl.

Dane Osobowe, które Pani/Pan podaje podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

·                     w celu świadczenia Pani/Panu usług związanych z rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia wystawienie faktury – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

·                     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Mega Szkolenia polegający na ochronie swoich praw;

·                     w celach marketingowych NODN "Mega Szkolenia"

3. Formularz rejestracyjny

Zapewniamy możliwość zapisania się na szkolenie poprzez formularz rejestracyjny. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do wykonania usługi a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

·                     w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego rejestracji – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

4. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Mega Szkolenia świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

·                     w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

·                     w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Mega Szkolenia w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

·                     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Mega Szkolenia.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

NODN "Mega Szkolenia" przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Mega Szkolenia oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Mega Szkolenia polegający na promowaniu własnej marki.

COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Pani/Pana urządzeniu, gdy przegląda Pani/Pan Serwis bez względu na to, czy dokonuje Pani/Pan rejestracji na szkolenie, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Mega Szkolenia oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla NODN "Mega Szkolenia"

W związku z realizacją Usług Pani/Pana Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Mega Szkolenia takim jak:

·                     kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),

·                     podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,

·                     dostawcy klienta pocztowego,

·                     podmiot wykonawczy szkolenia (osoba prowadząca szkolenie)

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

·                     dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

·                     usunięcia,

·                     ograniczenia przetwarzania,

·                     prawo do przenoszenia danych,

·                     prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także

·                     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowała się Pani/Pan w Serwisie i udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres megaszkolenia@wp.pl, podając dane, które chce Pani/Pan usunąć.

1. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych do celów marketingowych. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana wymagane i dobrowolne Dane Osobowe tak długo, jak długo będzie to wymagało od nas wykonanie usługi z zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 2 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzona jest analiza ryzyka w celu zapewnienia, że Pani/Pana Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Pani/Pana Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i upoważnionych podwykonawców. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest NODN "Mega Szkolenia".

Może Pani/Pan w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: info@mega-szkolenia.pl

J. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Pani/Pana Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Pani/Pana praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu.